10% korting

Privacy policy

Inleiding

Huisje op Vlie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huisje op Vlie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over deze privacy statement kunt u mailen naar info@huisjeopvlie.nl.


Bedrijfsgegevens

Huisje op Vlielie, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Huisje op Vlie

info@huisjeopvlie.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Huisje op Vlie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huisjeopvlie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huisje op Vlie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder op basis van je toestemming;
 • Als we een opdracht voor je (gaan) uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om u een offerte te sturen. En om te overleggen, afspraken te maken en te factureren. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Aanmelding voor een seminar of event of om producten van Huisje op Vlie aan te kopen. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Huisje op Vlie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren op basis van gerechtvaardigd belang;


Geautomatiseerde besluitvorming

Huisje op Vlie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huisje op Vlie) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huisje op Vlie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.


Delen van persoonsgegevens met derden

Huisje op Vlie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huisje op Vlie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Huisje op Vlie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die worden gebruikt op onze website en een toelichting op de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken.

Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies kunnen dan ook niet uitgeschakeld worden bij het opgeven van een cookie voorkeur. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd is de browser cookie noodzakelijk waarmee velden van de aanmeld- en contactformulieren die tijdens de sessie zijn ingevuld tijdelijk worden bewaard. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra u de browser sluit.

Analytische cookies: Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen helpen ons om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we de volgende diensten:

Google Analytics: we maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vind je hier. Als je meer wilt weten over het privacy beleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Als je niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kunt je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor je webbrowser downloaden en installeren. Je kunt de add-on hier downloaden van de Google site.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huisje op Vlie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huisjeopvlie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Huisje op Vlie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huisje op Vlie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@huisjeopvlie.nl

 

Reserveren

Leuk dat u bij ons een huisje wilt reserveren! Maak uw keuze voor welk huisje u een reservering wilt plaatsen. Voor meer informatie over onze huisjes kunt u mailen naar info@huisjeopvlie.nl.