10% korting

Algemene voorwaarden

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering van kracht zijn.
De getoonde bedragen en percentages dienen door u te worden betaald.

  • Huisjeopvlie adviseert bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten.

  • Annuleringen dienen door huurder schriftelijk te worden bevestigd.

  • De annuleringskosten bedragen 40% van de totale huursom vanaf het moment van uw boeking.

  • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd. Er kan geen terugbetaling van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvinden.

  • Indien Huisjeopvlie door onvoorziene omstandigheden, dan wel door overmacht een huurovereenkomst moet annuleren, zal aan huurder een gelijkwaardig alternatief worden geboden. Mocht dit niet mogelijk blijken, zal Huisjeopvlie de reeds betaalde huurprijs terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Reserveren

Leuk dat u bij ons een huisje wilt reserveren! Maak uw keuze voor welk huisje u een reservering wilt plaatsen. Voor meer informatie over onze huisjes kunt u mailen naar info@huisjeopvlie.nl.