achtergrond.jpg
huisjeopvlie te koop

indien U interesse heeft in het kopen van een van onze huisjes, dan kunt u contact opnemen met ons op verkoop@huisjeopvlie.nl  de prijs per huisje is op aanvraag ( inclusief inventaris.) In verband met de verhuur zullen lopende verhuurcontracten van ongeveer 1 jaar vooruit meegaan.

huuroverzichten, tekeningen en erfpachtcontracten zijn op aanvraag beschikbaar.